Een activiteit in een natuurgebied?

Je kan deelnemen aan een georganiseerde activiteit (eventueel met gids), zelf iets organiseren of gewoon vrij wandelen of fietsen langs wandelpaden of fietsroutes.
Het
Krakkepad en het Wastinepad in het Maldegemveld zijn bewegwijzerd. Ook langs de Kanaalberm te Knesselare kan gewandeld worden. In Burkel zijn een rode en een gele wandeling uitgetekend en bewegwijzerd. De 'Strek de benen' fietsroute door Burkel en het Maldegemveld, de fietsroute 'Van kanaal Gent-Brugge naar Drongengoedbos' en de Cuesta fietsroute zijn niet bewegwijzerd en enkel beschikbaar als GPS-bestand.


Wandelpaden Maldegemveld

In het noordelijk en zuidelijk deelgebied van het Maldegemveld is een bewegwijzerd wandelpad aangelegd dat voor iedereen vrij toegankelijk is. Beide wandelpaden zijn via de openbare dreven met elkaar verbonden. Het afwisselend landschap met eiken-berkenbossen, heides en graslanden wordt nu reeds door wandelaar of natuurliefhebber sterk geapprecieerd.

Het Maldegemveld was vroeger een uitgestrekt veldgebied, met soortenrijke heidevegetaties, veldvijvers, eiken-berkenbosjes en kreupelhout. Tot voor kort bleef hier weinig van dit oud veldgebied over, teruggedrongen op bermen langs dreven en bosranden. Toen kwamen er ook vele veldvijvers voor. Natuurpunt maakte er werk van om dit te herstellen. Door deze grote werken werd ook het wandelpad uitgebreid. Zo kan men op enkele dijken langs de natuurlijke waterbergingszones wandelen. Het is de moeite waard om deze nieuwe biotopen geregeld te voet te ontdekken en te zien evolueren.

MaldegemveldWandelpadenWandelpaden Burkel

Burkel ligt tussen twee ontginningshoeves (Papinglo en Groot Burkelhof) van waaruit de monniken in de middeleeuwen het gebied trachtten te ontginnen wat zijn sporen in het landschap naliet in de vorm van dreven in dambordpatroon. Omwille van de ondiepe kleilaag evolueerde Burkel door de eeuwen tot een lappendeken met tal van vochtige bossen op grond die minder geschikt was voor de landbouw. Deze bossen vormen biologisch waardevolle "stapstenen" tussen het Drongengoedbos en het Kallekesbos. Samen met het Kallekesbos zelf spreken we van "Burkel".

Het Kapellebos is een biologisch waardevol eiken-berkenbos met vele zoete kersenbomen met hun overweldigende lentebloei en veel hulst, meidoorn en lijsterbes. Het bos herbergt broedende roofvogels en spechten, eekhoornnesten in weelderige lianen van wilde kamperfoelie en bijzondere paddenstoelen (o.a. gele knotszwam), mossen en korstmossen.

Het Kallekensbos met zijn rijke voorjaarsflora en zeldzame stengelloze sleutelbloem is een flink stuk natter en ligt rond het Groot Burkelhof. Middelste bonte specht, boomklever en wielewaal zijn hier vaste klanten.

Tussen Kapellebos en Kallekesbos in liggen talloze kleine percelen bos bv. een stukje bos langsheen de Vijverbeek. In het voorjaar bloeien bosanemoon, slanke sleutelbloem en dotterbloem hier uitbundig.

BurkelWandelpaden

Fietsroutes in en rond Ursel-Knesselare-Maldegem

We hebben ondertussen reeds negen niet-bewegwijzerde fietsroutes uitgestippeld waarvan telkens het gpx-bestand op gps kan gedownload worden.

• De waterlopen fietstochten zijn 6 niet-bewegwijzerde fietstochten die de loop van de vijf beken volgen die in de buurt van het Drongengoed ontspringen, op de cuesta Oedelem-Zomergem. De routes volgen de valleien van de Ede, de Splenterbeek, de Slabbaartsbeek, de Gottebeek en de Wagemakersbeek.
 - 2-bekentocht langs de Gottebeek en de Wagemakersbeek (32 km),
 - 2-bekentocht langs de Slabbaartsbeek en de Gottebeek (36 km),
 - 2-bekentocht langs de Ede en de Splenterbeek (37 km),
 - 3-bekentocht langs de Slabbaartsbeek, de Gottebeek en de Wagemakersbeek (53,5km) ,
 - 3-bekentocht langs de Ede, de Splenterbeek en de Wagemakersbeek (55 km)
 - 5-bekentocht langs alle vijf de waterlopen (85,5 km).
 De trajecten lopen door de gemeenten Ursel, Kleit, Maldegem, Knesselare, Aalter en Oostwinkel.
 Je kan elke fietsroute starten aan de Krakeelparking.

• De fietsroute 'Strek de benen' door Burkel en Maldegemveld is ongeveer 35 km lang en je kan starten aan de Kerk in Kleit.
 Het traject loopt door de gemeenten Knesselare, Maldegem, Sijsele en Oedelem.

• Van de fietsroute 'van kanaal Gent-Brugge naar Drongengoedbos' is er een korte versie (38 km) en een lange versie (41km).
 Je kan starten in de buurt van het station in Aalter of aan de Krakeelparking.
 Het traject loopt door de gemeenten Aalter, Aalterbrug, Bellem, Ursel en Maldegem.

• De fietsroute Cuesta-bossen is ongeveer 40 km lang. De startplaats is aan de Krakeelparking.
 Het traject loopt door de gemeenten Knesselare, Maldegem, Eeklo en Zomergem.