Wandelroutes in het Maldegemveld

In het noordelijk en zuidelijk deelgebied van het Maldegemveld is een bewegwijzerd wandelpad aangelegd dat voor iedereen vrij toegankelijk is. Beide wandelpaden zijn via de openbare dreven met elkaar verbonden. Het afwisselend landschap met eiken-berkenbossen, heides en graslanden wordt nu reeds door wandelaar of natuurliefhebber sterk geapprecieerd.

20230903_Genieten

Het Maldegemveld was vroeger een uitgestrekt veldgebied, met soortenrijke heidevegetaties, veldvijvers, eiken-berkenbosjes en kreupelhout. Tot voor kort bleef hier weinig van dit oud veldgebied over, teruggedrongen op bermen langs dreven en bosranden. Toen kwamen er ook vele veldvijvers voor. Natuurpunt maakte er werk van om dit te herstellen. Door deze grote werken werd ook het wandelpad uitgebreid. Zo kan men op enkele dijken langs de natuurlijke waterbergingszones wandelen. Het is de moeite waard om deze nieuwe biotopen geregeld te voet te ontdekken en te zien evolueren.

MaldegemveldWandelpaden

Het Krakkepad is zo'n 3,5 km lang.
Het Maldegemveld is altijd prachtig om in te wandelen. In combinatie met de route-app van Natuurpunt wordt je wandeling langs het Krakkepad een leerrijke en speciale ervaring.
Download de app op je smartphone via de App Store (Apple) of Google Play (Android).

Het Wastinepad is ongeveer 8 km lang.

Beide wandelpaden starten aan de Krakeelparking op 100m van café-restaurant het Jagershof.

De wandelingen zijn niet geschikt voor kinderwagen of rolstoel.
Honden moeten aan de leiband.


Wandelpad Kanaalberm

Je kan ook wandelen langs de Kanaalberm.
Vanaf de brug te Sint-Joris loopt de wandeling langs het jaagpad richting Knesselare en Aalter.
Het wandelpad is ongeveer 4,8 km lang.

De startplaats bevindt zich aan Sint-Joris brug, dichtbij bushalte Nieuwendorpe (lijn 63 van De Lijn).

De wandeling is geschikt voor kinderwagen of rolstoel tussen Sint-Joris brug en de grens met Knesselare (Flabbaertbeek).
Verder, richting zwaaikom, is het traject niet geschikt voor kinderwagen of rolstoel.
Honden moeten aan de leiband.

Je kan er aansluiten op het wandelnetwerk Bulskampveld.


Wandelroutes in Burkel

Burkel ligt tussen twee ontginningshoeves (Papinglo en Groot Burkelhof) van waaruit de monniken in de middeleeuwen het gebied trachtten te ontginnen wat zijn sporen in het landschap naliet in de vorm van dreven in dambordpatroon. Omwille van de ondiepe kleilaag evolueerde Burkel door de eeuwen tot een lappendeken met tal van vochtige bossen op grond die minder geschikt was voor de landbouw. Deze bossen vormen biologisch waardevolle "stapstenen" tussen het Drongengoedbos en het Kallekesbos. Samen met het Kallekesbos zelf spreken we van "Burkel".

Het Kapellebos is een biologisch waardevol eiken-berkenbos met vele zoete kersenbomen met hun overweldigende lentebloei en veel hulst, meidoorn en lijsterbes. Het bos herbergt broedende roofvogels en spechten, eekhoornnesten in weelderige lianen van wilde kamperfoelie en bijzondere paddenstoelen (o.a. gele knotszwam), mossen en korstmossen.

Het Kallekensbos met zijn rijke voorjaarsflora en zeldzame stengelloze sleutelbloem is een flink stuk natter en ligt rond het Groot Burkelhof. Middelste bonte specht, boomklever en wielewaal zijn hier vaste klanten.

Tussen Kapellebos en Kallekesbos in liggen talloze kleine percelen bos bv. een stukje bos langsheen de Vijverbeek. In het voorjaar bloeien bosanemoon, slanke sleutelbloem en dotterbloem hier uitbundig.

BurkelWandelpaden

De rode wandeling is ongeveer 6 km lang.

De wandeling start aan de parking van café D'Hoogte, Aalterbaan 235, Maldegem.
Bushalte Lievevrouwdreef op 1,5 km (lijn 85 en 87),


De wandelingen zijn niet geschikt voor kinderwagen of rolstoel.
Honden moeten aan de leiband.


De gele wandeling is ongeveer 7 km lang.

De wandeling start aan het kruispunt tussen de Groot Burkeldreef en de Antwerpse Heirweg.
Beperkte parkeermogelijkheid in de berm ter hoogte van het kruispunt met de Nonnedreef.
Belbus 185 halte 200892 aan de Tinhoutstraat.


De wandelingen zijn niet geschikt voor kinderwagen of rolstoel.
Honden moeten aan de leiband.