Natuurpunt vzw


Samen sterk

Er zijn in Vlaanderen steeds meer mensen die vinden dat natuur belangrijk en nodig is, om te wandelen, om te fietsen, om tot rust te komen, om te genieten ... Steeds meer mensen willen ook echt iets doen om die natuur te bewaren. Alleen ... als individu staat u vaak machteloos. Al meer dan 130.000 gezinnen zijn lid van Natuurpunt. Samen vormen ze dé vereniging voor natuurbehoud in Vlaanderen. Dankzij een stijgend ledenaantal kan Natuurpunt de overheid bewegen tot een beter natuur- en milieubeleid. Daarnaast wil de vereniging zelf zoveel mogelijk natuur verwerven om alvast die natuur definitief veilig te stellen voor de toekomst. Verspreid over 400 terreinen in heel Vlaanderen beheert Natuurpunt nu reeds 11.000ha beschermde natuur en jaarlijks groeit die oppervlakte verder aan.

Natuur voor iedereen

In onze natuurgebieden krijgen planten en dieren echt ruimte om te leven. Maar ook mensen willen hier van de rust en de natuur genieten. Daarom doet Natuurpunt haar best om terreinen zoveel mogelijk open te stellen voor het publiek. De grootste natuurterreinen zijn geheel of gedeeltelijk vrij toegankelijk. Sommige kleinere gebieden kunnen enkel onder begeleiding worden bezocht. Natuurpunt legt wandelpaden aan, bouwt vogelkijkhutten en uitkijktorens, zelfs heuse bezoekerscentra. Voor leden en sympathisanten organiseren we Open Natuurdagen, Vogelkijkdagen en duizenden geleide natuurwandelingen. Zo bouwen we samen aan 'Natuur voor iedereen'. Mensen die de prachtige natuur in onze terreinen ontdekken, willen zich vaak ook actief inzetten: geleide wandelingen verzorgen, meehelpen bij beheerwerken, informatie geven, geld inzamelen ... Duizenden enthousiaste vrijwilligers in tientallen lokale afdelingen vormen het kloppend hart van de vereniging.

Lid worden

11.000ha beschermde natuur is al heel wat. Maar het is nog veel te weinig. Nog dagelijks gaan in Vlaanderen waardevolle natuurgebieden verloren en dat wil Natuurpunt vermijden door nog meer natuur aan te kopen. Maar aankopen van natuurgebieden kost veel geld, héél veel geld.

Gelukkig ontvangt Natuurpunt hiervoor subsidies van diverse overheden. Het Vlaams Gewest, alle provincies en heel wat gemeenten doen elk een flinke duit in het zakje. Toch dekken deze subsidies slechts een deel van de totale aankoopprijs. Bij elke aankoop moet Natuurpunt een belangrijk deel zelf betalen. Dit bedrag komt van sponsoring, fondsenwerving, giften van leden en opbrengsten van allerlei verkoopacties.

Natuurpunt wil nog véél meer natuur veilig stellen. Daarvoor hebben we ook uw steun nodig. Want meer leden geven ons meer slagkracht op beleidsvlak en meer middelen om natuurterreinen aan te kopen.