Ontstaan en organisatie


Eerst was er Quercus

Quercus, opgericht in de late jaren zeventig, verdedigde de belangen van de natuur en het milieu te Knesselare. Vooral met een uitgestrekt en waardevol bosgebied als het Drongengoed kon men de interesse en steun van de bevolking winnen.
Later kreeg men de kans om zijn capaciteiten op natuurgebiedwerking te bewijzen. Er werd een overeenkomst bedongen met de militaire overheid voor het beheer van een waardevol terrein tussen de twee startbanen. Dit werd het natuurgebied "Militair Domein".
Langs het kanaal Gent-Brugge lag het JNM natuurgebied "De Kanaalberm". Quercus ondersteunde dit natuurgebied met materiële en financiële hulp.

Toen men de kans kreeg om 4 ha aan de rand van het Drongengoed te kopen werd een aanzet gegeven tot het natuurgebied " Het Maldegemveld". Hiervoor werd de hulp ingeroepen van het toenmalig Natuurreservaten vzw.
Quercus werd een associatie-vereniging met NR vzw.
Dit hield in dat Quercus een eigen koers bleef varen wat betrof eigen werking en milieubeleid in Knesselare. Voor de werking en uitbouw van het natuurgebied kon men rekenen op de steun van NR vzw. Deze formule werd een aantal jaren met succes aangehouden.

Uitbreiding en verandering

Het landschap van de milieuverenigingen veranderde.
"Het Maldegemveld" dat aan de rand van het Drongengoed lag werd met 2 ha uitgebreid. Dan deed zich de kans voor om een nieuw, weliswaar klein bosgebied, aan te kopen. Dit lag buiten het Drongengoed maar in de restanten van het Burkelbosgebied. Met de aankoop van het "Torrebos" kregen we nu ook op Maldegems grondgebied een stevige voet aan de grond.
Ook op het vlak van vereniging deden zich veranderingen voor.
NR vzw was een partner waarop steeds meer beroep werd gedaan. Maar alles kent zijn ups en downs. De natuurgebiedwerking draaide op volle toeren, maar de interesse van de burger voor Quercus leek geluwd. Misschien was het tijd voor een andere richting.

Toen klopte NR vzw met een voorstel aan de deur waar men niet naast kon kijken. Het natuurgebied "Maldegemveld" kwam in aanmerking voor een LIFE-project. Dit betekende de kans om op een serieuze manier aan uitbreiding te doen. Dit werd dan ook met beide handen aangepakt.
Enkele bestuursleden opperden dan ook de mening "waarom geen volwaardige afdeling van Natuurreservaten vzw ?". Met de volle steun van deze organisatie kon er wellicht ook nieuw leven in de vereniging geblazen worden.
Er werd gepolst bij de partner. Deze zag de verandering wel zitten, maar onder een voorwaarde. De natuurgebieden lagen op twee gemeenten. Kon men een afdeling opstarten die deze twee gemeenten omspande. De boel opsplitsen over twee afdelingen was compleet zinloos. Mensen en middelen kwamen uit beide gemeenten.

Een nieuwe afdeling

Het logische gevolg was dan ook een afdeling die beide gemeenten omspande. Op 24 november 2000 was de afdeling NR Maldegem-Knesselare een feit. De voornaamste doelstelling zou, hoe kon het ook anders, natuurbeheer worden. Maar het eigenlijke afdelingswerk zou niet vergeten worden. Enkele bestuursleden zetelden reeds in de verschillende milieuraden van de gemeenten. Later kregen we ook nog onze zeg via de Gecoro's. Qua gemeentelijk beleid hebben we ook zo reeds een voet aan de grond. Na de fusie van Knesselare en Ursel met Aalter was een naamsverandering uiteindelijk meest aangewezen. Sedert eind 2023 heet de afdeling Natuurpunt Meetjeslandse Cuesta.

Voor de leden worden er verder wandelingen georganiseerd met enkele bijkomende activiteiten voor een breder publiek.
Onze nieuwsbrief "Bos & Hei" wordt verspreid als middenkatern in het tijdschrift Natuur en Landschap Meetjesland. Een kleine redactieraad bokst iedere 3 maand een nieuw katern in elkaar.

De natuurgebieden zijn vrij toegankelijk voor wandelaars, regelmatig worden er geleide wandelingen voorzien met de conservator of ervaren gids als begeleiding.
Wie meer wil weten over onze afdeling kan steeds bij een van de bestuursleden terecht.
Of nog beter, word lid van Natuurpunt afdeling Meetjeslandse Cuesta.