Cuesta-bossen fietsroute

De cuesta-bossenroute is ongeveer 40 km lang en loopt langs rustige wegen en paden, door de bossen van Knesselare, Maldegem, Eeklo en Zomergen.
Daarbij moeten de hellingen van 'de Cuesta van Oedelem' verscheidene keren beklommen of afgedaald worden.


‘Den Berg’ of de Cuesta van Oedelem


Dit is één van de traditionele landschappen in Vlaanderen. Een cuesta is een kleirug met aan de ene kant een zacht golvende en aan de andere zijde een steile randbegrenzing. De Cuesta ontstond tijdens het Tertiair (meer dan 2 miljoen jaar geleden). Toen werden afwisselend klei- en zandlagen afgezet door de zee, die het Meetjesland overspoelde vanuit het noorden. Daardoor hellen deze bodemlagen naar het noorden af. Tijdens het Quartair (vanaf 2 miljoen jaar geleden) werden deze lagen in onze streken sterk uitgesleten, zodat zich een golvend landschap ontwikkelde. Een Bartoon kleilaag van ongeveer 24 m dik vormde tussen Oedelem en Zomergem een heuvelrug. Tijdens de IJstijden (tot ongeveer 10.000 jaar geleden) werd uit de Noordzee zand en leem opgewaaid, waardoor vooral in (de depressies van) het noorden van Vlaanderen zand werd afgezet. Het hoogste punt van de Cuesta van Oedelem bevindt zich op 29 m boven de zeespiegel en wordt, afhankelijk van de bron, de Motte of de Berg genoemd.


Je kan een afdruk maken van het fietsparcours, het gps-bestand downloaden op je computer of rechtstreeks naar je gps-toestel.
Je hoeft enkel op de knop 'Downloaden • Afdrukken' te klikken.