Flora en fauna in het Torrebos

Het Torrebos is een biologisch waardevol gemengd bos met een gevarieerde ondergroei van Hulst, Meidoorn, Lijsterbes en Gelderse roos en is sinds 1998 in eigendom van Natuurpunt vzw. De massale aanwezigheid van Zoete kers met zijn overweldigende lentebloei, een groepje Ruwe iep, broedende roofvogels en spechten, eekhoornnesten in weelderige lianen van wilde kamperfoelie, en vooral veel bijzondere paddestoelen, mossen en korstmossen maken het geheel tot een interessante "stapsteen" tussen Burkel en Drongengoed.

Iets interessants gezien in het Torrebos?

Op waarnemingen.be kan je je observatie kwijt.